Welkom, bezoeker! [ Inloggen

Disclaimer en Voorwaarden

Disclaimer en Voorwaarden

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door LopersMarkt.nl. Wij houden deze website zo actueel mogelijk, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Externe informatie

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van deze website toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

Inhoud advertenties

Een advertentie mag in geen geval discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
Tevens is het niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf of evenement.
Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden of gevraagde artikel.
LopersMarkt behoudt zich het recht om advertenties die niet voldoen aan deze richtlijnen eenzijdig en zonder te communiceren te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Lopersmarkt.nl bied met zijn website alleen een platform waarbij adverteerders gebruikte goederen aan kunnen bieden. Wij verkopen of handelen niet zelf in artikelen. Derhalve kunnen wij dus op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of tekortkomingen van geleverde goederen of het niet nakomen van afspraken tussen aanbieder en koper.
Gebruik altijd je gezonde verstand, wat te mooi lijkt om waar te zijn is wellicht ook zo.
LopersMarkt.nl hecht er veel waarde aan dat het vertrouwen van gebruikers in een veilige internethandel wordt beschermd. De rol van LopersMarkt.nl als advertentieplatform is hierin faciliterend. Kopers en verkopers vinden elkaar via de site, maar de afspraken worden onderling gemaakt. LopersMarkt.nl speelt geen rol in de totstandkoming van de (ver)koop en de onderling gemaakte afspraken. U bepaalt dan ook zelf met wie en hoe u de (ver)koop tot stand brengt.

Controleer vooraf de bankgegevens van de verkoper via https://www.mijnpolitie.nl/b/miocheck2.html

Privacy

De gegevens van bezoekers van deze site worden door LopersMarkt.nl gelogd, maar nooit doorgegeven aan derden. De berichten feed op onze website is openbaar en wordt onder andere gebruikt om de geplaatste berichten via ons twitter kanaal te publiceren.